Leerwerkboerderij

Rust, ruimte, regelmaat

Leerwerkboerderij

Bij De Huppe werken (jong) volwassen deelnemers. Zij leren op een aansprekende manier welke werkzaamheden bij hen passen. Tevens kunnen deelnemers een leerwerktraject volgen en wordt er gewerkt aan arbeidsintegratie, eventueel met coaching op de werkplek.

De Huppe is sterk toekomstgericht en gelooft dat iedereen kan en mag meedoen. Kernpunten in de werkwijze van De Huppe zijn;

  • Elkaar motiveren en inspireren vanuit wat wél kan;
  • Het laten groeien van sociale zelfredzaamheid;
  • Opdoen van werk- en dagritme in een veilige en inspirerende omgeving;
  • Vergroten van het zelfvertrouwen door duurzaam en bewust met elkaar en de omgeving om te gaan.

Rust, ruimte en regelmaat is belangrijk en dat beleef je overal op het erf. Vanuit dat uitgangspunt waarborgt De Huppe een veilige en huiselijke sfeer. Ook coördineren en ondersteunen de begeleiders de samenwerking in het netwerk van de deelnemer.

Wie kunnen er op De Huppe terecht?

Kinderen, jongeren en volwassenen met een stoornis in het Autistisch spectrum, ADHD, NAH, LVG of andere psychische stoornissen, die een PGB, WLZ indicatie of beschikking van de gemeente hebben.

De Huppe heeft uiteenlopende groepsgrootte, aangepast aan de indicatie en behoefte van de deelnemer. Naast de begeleiders, zijn er gedurende het jaar ook stagiaires die meedraaien op de groepen.

De Huppe is aangesloten bij Zorgcoöperatie Klaver4you.