Onderwijs

Inspireren en motiveren op je eigen niveau

Onderwijs

Jongeren die vastlopen in het basis- of voortgezet (speciaal) onderwijs zijn soms moeilijk weer in beweging te krijgen. Een andere vorm en een andere omgeving kunnen dan de oplossing zijn.  

  • Leren op het eigen niveau en op een manier die motiveert;
  • Persoonlijke aandacht en veiligheid om de plek in de maatschappij (terug) te vinden; 
  • Rust en ruimte om te groeien en jezelf te zijn. 
Onderwijs lokaal
20230511140356_IMG_5445

Persoonlijke ontwikkeling

Op De Huppe kunnen jongeren op een passende manier leren, door aan de slag te gaan op de boerderij met een onderwijsbevoegde begeleider. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en sociale ontwikkeling staan hierin centraal.

De jongere werkt vanuit een zorgplan met leerdoelen en persoonlijke doelen. In het traject betrekken de begeleiders waar mogelijk ouders, familie, school en hulpverlening, zodat gezamenlijk dezelfde kant op wordt gegaan. Er wordt regelmatig geëvalueerd en gekeken of er nieuwe stappen gezet kunnen worden met als einddoel een eventuele terugplaatsing op school.