Doel van de boerderij

Het realiseren van een zinvolle dagbesteding aan cliënten op de zorgboerderij (één of meerdere dagen per week) om de thuissituatie te ontlasten en het welbevinden van de cliënt te vergroten. De (jong) volwassen cliënten leren welke werkzaamheden zij willen en kunnen en wat zij er nog voor nodig hebben. De zorgboerderij dient als werk-leerplek. Daar waar mogelijk wordt er gewerkt aan arbeidsintegratie van de jongere/volwassene in een reguliere baan met tijdelijke of indien noodzakelijk langdurige coaching op de werkplek.

  • agrarisch zelfstandig bedrijf
  • leer-werkboerderij= toekomstgericht
  • leerwerkplannen = wie, wat waar, wanneer en hoe uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt/deelnemer
  • op doen arbeidritme
  • vergroten sociale zelfredzaamheid
  • vergroten zelfvertrouwen
  • coördineren samenwerking van het netwerk rondom cliënt
  • rust ruimte en regelmaat
  • huiselijke sfeer = vertrouwen
  • vast aanspreekpunt door de jaren heen

Wie kunnen bij ons terecht?

Kinderen jongeren en volwassenen met stoornis Autistisch spectrum, ADHD, NAH, LVG of andere psychische stoornissen, die een PGB, WLZ indicatie of beschikking van de Gemeente hebben.

Er kunnen ongeveer 20 deelnemers per dagdeel op de boerderij komen. Zij zijn onderverdeeld in minimaal 6 groepen. De begeleiding bestaat per dag uit minimaal 5 medewerkers en 3 tot 5 stagiaires. De groepsgrootte varieert van 1 tot 8 deelnemers per groep.

Privacy

Wanneer er een intake plaats vindt worden de gegevens opgeslagen in een papier en digitaal zorgdossier. Niemand mag deze documenten inzien op de begeleiding en de des betreffende deelnemer na. De begeleiding moet zich houden aan de geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat de begeleiding niet mag praten over de informatie die de deelnemer aan hem of haar gegeven heeft.

Wij bieden groep- en individuele begeleiding zowel op de boerderij als thuis of op de werkplek elders. Leerwerkboerderij de Huppe is aangesloten bij ZorgCoöperatie Klaver4you. Deelnemers kunnen ook met PGB of via een andere zorginstelling bij ons terecht.

Coöperatie Klaver4you

Klaver4you regelt de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met diverse beperkingen. Het is een samenwerking tussen meerdere kleinschalige zorgaanbieders in de regio Zwolle.

Deelnemers kunnen bij die zorgaanbieders terecht voor dagbesteding, werktoeleiding, scholing en woonbegeleiding. Na een intake worden de cliënten geplaatst bij één van de aangesloten aanbieders. Voor een overzicht van de aangesloten bedrijven zie http://www.klaver4you.nl

Ik heb een klacht!

Wij doen er alles aan om u de zorg te leveren die u nodig heeft en bij u aansluit. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de zorg die u van ons ontvangt of niet blij bent met de gang van zaken. Wanneer u niet tevreden bent over de zorg die u aangeboden krijgt, en u wilt hier iets aan doen? Dan kunt u een klacht indienen.

Ontvangt u zorg via Zorgcoöperatie Klaver4you kijk dan op de site van Klaver4You hoe  een klacht kan indienen.