Onderwijs

Een andere vorm

Jongeren die vastlopen in het basis- of voortgezet (speciaal) onderwijs tonen veel zorgwekkende signalen. Soms is het erg moeilijk zo’n jongere weer in beweging te krijgen, en de juiste hulp te vinden. Een andere vorm en een andere omgeving kunnen dan de oplossing zijn. Dat kan bij ons op leerwerkbedrijf De Huppe.

Persoonlijke ontwikkeling

Op De Huppe kan de jongere op een actieve manier alsnog onderwijs volgen. Hij/zij gaat aan de slag op het bedrijf en krijgt een op maat aangepaste vorm van onderwijs. Bevoegde opleiders geven theorieonderwijs, en onder begeleiding volgt de jongere praktijkonderwijs op ons bedrijf. Samen met de opleiders en begeleiders werkt de jongere aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en sociale ontwikkeling staan hierin centraal.

De jongere werkt vanuit een handelingsplan, waarin wij de onderwijsdoelen en persoonlijke doelen integreren. In het traject betrekken we zoveel mogelijk het netwerk van de jongere (ouders, familie, school, hulpverlening), zodat we gezamenlijk dezelfde kant op gaan. Er wordt regelmatig geëvalueerd en gekeken of er nieuwe stappen gezet kunnen worden met als einddoel een eventuele terugplaatsing op een school.

Voor een optimale begeleiding werken wij samen met onderwijsinstellingen.

Doelstelling

Ons doel is dat de jongere onderwijs kan volgen, op een manier die voor hem/haar op dat moment haalbaar is. Samen met de jongere en het netwerk zoeken we naar de (leer)mogelijkheden en interesses van de jongere die bij hem/haar passen.

  • De jongere blijft leren op een manier die bij hem/haar past.
  • De jongere volgt onderwijs op zijn niveau, daar waar het kan weer gewoon op school.
  • De jongere krijgt persoonlijke aandacht en leert zijn/haar plek (terug) te vinden in de maatschappij.
  • De jongere mag zichzelf zijn en plezier hebben!