Van zorg naar leerwerkbedrijf

In 1998 zijn Wilma en Alfons van Vilsteren begonnen met de kaasboerderij. Vanaf het begin zijn zij actief geweest in het begeleiden van mensen die moeite hebben met het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Door de gepassioneerde en intensieve inzet van Wilma en Alfons heeft De Huppe zich steeds verder ontwikkeld en is de zorgboerderij inmiddels uitgegroeid tot een zeer veelzijdig  zelfstandig, agrarisch leerwerkbedrijf bestaande uit de zorgboerderij, kaasboerderij, Landwinkel, houtwerkplaats, fietswerkplaats en een bloemenpluk- en groentetuin.

Onze doelstelling

Door de veelzijdigheid van ons bedrijf kunnen wij aan alle deelnemers de mogelijkheid bieden om te leren en te werken op De Huppe. De zorgboerderij dient als leer-werkplek.
Wij vinden het belangrijk dat De Huppe een plek is waar iedereen zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelt. Dat willen we bereiken door het bieden van een vaste dagindeling met voldoende rustmomenten, een gestructureerd aanbod van activiteiten, vertrouwde gezichten en een prachtige omgeving vol ruimte en werk en/of speelplezier.
Aandachtspunten binnen de begeleiding zijn plezier ervaren, rust ervaren en positieve bekrachtiging. Onze werkwijze heeft een ondersteunend, stabiliserend en ontwikkelingsgericht karakter. Het kunnen ontwikkelen van een eigen identiteit vinden wij belangrijk.

Wie kunnen bij ons op De Huppe terecht?

 • mensen met een verstandelijke beperking
 • mensen met een lichamelijke beperking
 • mensen met psychische of psychiatrische problemen
 • mensen met een stoornis in het autistisch spectrum
 • jeugdigen/jeugdzorg
 • ouderen
 • mensen met een niet aangeboren hersenletsel
 • leerlingen uit het  basis- of voortgezet (speciaal) onderwijs die vastlopen

Leer-werkbedrijf

Boerderij de Huppe is een ondernemend leerwerkbedrijf, die meerdere diensten aanbiedt op het gebied van werken, leren en jezelf ontwikkelen. Naast de leerwerkplekken die wij aan onze deelnemers aanbieden, bieden wij ook de volgende diensten aan:

 • De opleiding Entreeonderwijs (zorg, detail, meubelmaker) in samenwerking met Deltion (voor deelnemers van de zorgboerderij)
 • Begeleid werken (op een plek buiten de boerderij) met Wilma als jobcoach
 • Leerwerkplek voor stagiair(e)s vanuit het MBO of HBO ( onder andere nivo 3 en 4, SPH en MWD)